Læksikring for behandlet vand system KMP-V-B

Opbygning

Læksikring for behandlet vand system KMP-V betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output af en højtopløseligt impulsgivende vandmåler.

To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-V afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

systemdiagram UCS-V

PSALM®

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsstørrelsen være dynamisk afhængig af flowspektret, således denne kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-V opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

KMP-V opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS

KMP-V er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
KMP-V1,6B-V1 1,6 2,68 26,8 3,09 ½" x 110 mm ¾" x 80 mm
KMP-V2,5B-V1 2,5 3,41 34,1 4,28 ¾" x 105 mm ¾" x 80 mm
KMP-V4,0B-V1 4,0 4,47 44,7 5,98 ¾" x 130 mm 1" x 90 mm
KMP-V6,3B-V1 6,3 4,15 41,5 9,78 1¼" x 270 mm 1¼" x 110 mm

Varianter

Variant -V0 benyttes hvor afspærring ved alarm ikke må forekomme.

spacer