Brugsvand Læksikring system KMP-V-N

Opbygning

Brugsvand Læksikring system KMP-V betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output af en højtopløseligt impulsgivende vandmåler.

To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-V afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

systemdiagram UMS-V

PSALM®

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsstørrelsen være dynamisk afhængig af flowspektret, således denne kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-V opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

KMP-V opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS

KMP-V er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Q3 (m³/h)
 ΣΔp@Q3 Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
KMP-V2,5N-V1 2,5 0,55 5,5 10,6 ¾" x 190 mm ¾" x 80 mm
KMP-V4,0N-V1 4 0,3 3 22,9 1" x 260 mm 1" x 90 mm
KMP-V6,3N-V1 6,3 0,71 7,1 23,6 1¼" x 260 mm 1¼" x 110 mm
KMP-V10N-V1 10 0,75 7,5 36,4 1½" x 300 mm 1½" x 120 mm
KMP-V16N-V1 16 0,50 5,0 71,7 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm
KMP-V25N-V1 25 1,29 12,9 69,7 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm
KMP-V40N-V1 40 0,73 7,3 148 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm
KMP-V63N-V1 63 0,42 4,2 308 DN100 x 250 mm DN100 x 52 mm
KMP-V100N-V1 100 1,05 10,5 308 DN100 x 360 mm DN100 x 52 mm

Varianter

Variant -V0 benyttes hvor afspærring ved alarm ikke må forekomme.
Variant -V1SRNO benyttes hvor ventil skal åbne ved netsvigt.

spacer