Fjernvarme Læksikring system KMP-F
Kamstrup

system KMP-F Anvendelse:
 
Bolig- og erhvervsinstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Kamstrup MULTICAL®603/803 energimåler
  • Ekstra Kamstrup ULTRAFLOW® flowmåler
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • MULTICAL® indbygningsmodul m. datasnit
  • KMP-F kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS
Ill.: system KMP-F2,5
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Lækovervågning:
KMP-F overvåger kontinuerligt differensen mellem frem- og returløbsflow. Dersom volumenflowdifferensen i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens. Denne mekanisme detekterer (dimensionsrelativt) uregelmæssigheder fra sivninger til rørbrud.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System KMP-F yder således optimal driftsikkerhed.

Ventiltest: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af disses tæthed. Samtidig hermed kan minimale sivninger i installationen detekteres. Ved konstateret sivning gives alarm og installationen afspærres.
Såfremt installationen indeholder ventilations­varmeflader udføres ventilmotion med halv lukning fremfor ventiltest, når udetemperaturen er for lav til en sikker afvikling af denne.

Systemfejl:
Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.
Såfremt en intern forsyningsspænding svigter afgives systemfejl alarm. Funktionsfejl der rapporteres fra Kamstrup MULTICAL® afstedkommer systemfejl alarm.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system KMP-F afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
Lækalarmmelding fra KMP-F kan aflæses via alle kommunikationsmoduler i INFO kode fra MULTICAL® 801 s/w rev. D1 eller nyere, samt via M-bus, LON og GSM/GPRS moduler i info bits fra MULTICAL® 603 og 803.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling. To digitale styreindgange.

Differensflowovervågning:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%qp + 1-2-5-10%qact.
Overvågningen er kontinuerlig.

OptiTight®:
Afvikling: 0-4x/døgn, eller efter styresignal.
Blokerbar med eksternt signal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20W.

 

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS kan system KMP-F sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

Udeføler:
Fravælger OptiTight® tæthedskontrol i koldt vejr, beskytter ikke-frostsikrede varmeflader. I stedet afvikles ventilmotion med halv lukning.

Tømningsventil:
Anvendes i kritiske applikationer til tømning af fjernvarmeinstallation ved lækalarm.

Drifttrykovervågning: (Opt. P)
Installation afspærres ved lavt fjernvarmetryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder.

mere

Retningslinier for udførelse af VVS-installation

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

FAQ for system KMP-F

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System KMP-F datablad i pdf-format

spacer