Læksikring for behandlet vand system KMP-V-B

system KMP-V-B Anvendelse:
 
Sikring af installationer med behandlet vand
 


 
Bestanddele:
  • Højopløselig pulsgivende kunststof vandmåler
  • Rustfri, dråbemærket afspærringsventil
  • UMS-V kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS
Ill.: system KMP-V2,5B-V1
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Max.Alarm:
Afgives når en sammenhængende aftapnings volumen overstiger en forvalgt grænse.
En aftapning anses som sammenhængende sålænge det indikerede flow overstiger den valgte Cutoff indstilling, eller så længe det indikerede flow ikke aftager (PSALM®).

Sivningsalarm:
Afgives når flowet i installationen i et testinterval (normalt 1 døgn) ikke er faldet under en forvalgt grænse.

Systemfejl:
Systemfejl alarm gives når afspærringsventil ikke lukker tæt, når intern forsyningsspænding svigter, og når der i længere tid ikke registreres flow udenfor ferieperioder eller i højforbrugsfase.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Driftmåder:
Der overvåges med forskellig følsomhed for høj- og lavforbrugsfaser. Omskiftning imellem faserne kan foregå manuelt (Ferietast), automatisk via signal fra AIA, eller automatisk via tilsluttede PIR bevægelsessensorer.
Efter aktivering af 'Fri Aftapning' kan den gældende aftapningsgrænse overskrides uden alarmgivning; tilstanden annulleres automatisk efter udløb af en forvalgt tid, eller derforinden ved gentaget aktivering af tasten.

Indkøring:
KMP-V kan foretage en automatisk indkøring over en 14 dages periode. I indkøringsperioden lagrer UCS-V flowdata uden at udføre overvågning.
Efter periodens udløb beregner UCS-V overvågningsparametre tilsvarende det observerede forbrug. Afhængig af indstillingen af de interne jumpere vil en eller flere af disse overvågningsparametre automatisk træde i kraft når indkøringen ophører.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system KMP-V afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
I lavforbrugsfasen kan lækalarmgivning via alarmrelæ forsinkes indtil fasens afslutning.

Ventilfunktioner

Med KMP-V kan en række forskellige ventilfunktioner tilvejebringes i afhængighed af signaler fra eksterne kilder, såsom AIA eller tilsluttede PIR bevægelses­sensorer.

 

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling, manuel ventilstyring, Fri Aftapning og Ferieforvalg.
To digitale styreindgange, tre digitale udgange og to fail-safe alarm/signal relæer med potentialfri skiftekontakt

Max.Alarm:
Aftapning stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 liter.
Cutoff stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 l/h.(std) eller 0-14% af q3 (PSALM®).

Sivningsalarm:
Ro-periode stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 sek.
Tolerance stilbar 1-2-5-10-20-50-100-200 impulser

Ventiltæthedskontrol:
Afvikling: 1x/døgn.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

 

Optioner

Væskefølertilslutning:
System KMP-V kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, således følsomme områder kan punktsikres med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS kan system KMP-V sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

mere

Download System KMP-V-B datablad i pdf-format

spacer