Brugsvand læksikring

System Stald


 
 
type Stald Ill.: System Stald SB-2,5

Anvendelse:
Staldafsnit med holddrift til alarmgivning og evt. afspærring ved abnorm utæthed i drikkevandsinstallationen

Bestanddele:

  • Kontrolboks type Stald
  • Flowmåler
  • Afspærringsventil
  • Snavssamler

Overvågningsfunktioner


 

Tapning:
System Stald tillader kontinuerlig aftapning af en forud indstillet vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Spidsflow:
System Stald tillader spidsvandstrøm indtil en forud indstillet størrelse. Dersom denne overskrides i nogen tid (stilbar) gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Middelflow:
System Stald tillader middelvandstrøm indtil en forud indstillet værdi. Dersom denne overskrides gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Døgnforbrug:
System Stald tillader døgnforbrug af en forud indstillet størrelse. Dersom denne overskrides gives alarm; om ønsket kan installationen afspærres.

Sivning:
System Stald kontrollerer at vandstrømmen i installationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver sivningsalarm dersom dette ikke indtræffer dagligt; om ønsket kan installationen afspærres.

Ventiltest:
System Stald motionerer afspærringsventilen dagligt, idet dennes tæthed kontrolleres. Dersom denne er utilstrækkelig gives alarm; installationen afspærres ikke.

Vandforsyningsfejl (stilstand):
System Stald tillader stilstand af flowmåler indtil en forud indstillet varighed. Dersom denne overskrides gives alarm; installationen afspærres ikke.

Strømforsyningsfejl:
System Stald overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler gives alarm; installationen afspærres ikke.

Kontrol- og betjeningsorganer:
Indikatorer for vandforbrug, ventilstatus, alarm, varsling og sikringsstatus; 2x20 LCD display for udlæsning; taster for manuel ventilkontrol, alarm afstilling, sikring til/fravalg; menu-, navigations- og indstillingstaster; lydgiver.

Indgange:
Digital indgang for fjernkontakt til ind/udkobling af sikring.

Udgange:
Alarmrelæ med valgfri respons for visse alarmtyper.
Signalrelæ for fjernaflæsning eller ydre indikering af Sikring Til/Fra Status.
Ventilrelæ for afspærringsventil.
Digital optoisoleret udgang for repetition af (direkte eller skalerede) målerimpulser til andre overvågningssystemer (f.eks. FarmWatch).