Væskefølersystem

Skybrudsalarm


SLSI-GSM

SLSI

Anvendelse:
Alle arter ejendomme til sikring imod ind- eller udtrængende vand på særlig udsatte, følsomme eller vanskeligt inspicerbare steder, f.eks. installationsskakte og krybekældre.

Bestanddele:
  • Kontrolbox type SLSI-GSM
  • Væskeføler type LS-X
  • Netadaptor 230Vac/24Vdc

Overvågningsfunktioner:


 
Vandansamling
System SLSI-GSM giver alarm dersom den tilsluttede væskeføler type LS-X melder vandansamling. På en intern jumperrække (stiftliste) kan det vælges, om alarmen må afstille automatisk dersom føleren atter bliver tør (autoreset).


 
Kabelfejl:
System SLSI-GSM giver alarm dersom forbindelsen til væskeføleren brydes, f.eks. ved overskæring af kabel, eller dersom kablet kortslutter.


 
Alarmfunktioner:
Ved vandansamling og kabelfejl vil system SLSI-GSM deaktivere hovedalarmrelæet og give synlig og hørbar alarm. Samtidig deaktiveres et hjælpealarm- eller ventilrelæ. En indikator på frontpladen viser status for målepunktet v.h.a. farvekoder.
 
Via den indbyggede SMS-sender leveres samtidig besked til AERS, hvorfra alarmen kan videreformidles til forvalgte mobiltelefonnumre og e-mail adresser, ligesom der leveres besked hertil når alarmtilstanden ophører.


 
Kontrol- og betjeningsorganer:
Statusindikator og lydgiver.

Specifikationer:

1 målekanal for tilslutning af væskeføler type LS-X. På interne stiftlister indstilles alarmfunktion, hjælperelæfunktion, lydgiverfunktion og autoreset funktion.

Alarmudgang:
Fail-safe potentialfrit enkelt skiftekontaktsæt i hovedalarmrelæ (aktiveret i normaltilstand). Kan anvendes f.eks. for tilslutning til CTS anlæg.
Fail-safe potentialfrit enkelt skiftekontaktsæt i hjælpealarmrelæ. Kan anvendes som ekstra alarmudgang, eller tilsluttes driftspænding for f.eks. en ventil, sirene eller rotorblink.

SMS-sender:
Sender besked når SLSI-GSM overgår fra normaltilstand til alarmtilstand, og omvendt. Standardudførelsen forberedt for direkte tilslutning til AERS.

Væskeføler type LS-X:
Væskefølerens elektroder er af hensyn til korrosion belagt med guld. Vandansamling i et omfang, der danner forbindelse mellem væskefølerens elektroder forårsager alarmmelding.

Dim.: ø24 x 72 mm
Målespænding: ca. 900mVac 300Hz
Kabel 2½ mtr.
Andre længder på forlangende.

Download SLSI-GSM datablad i pdf-format

Download SLSI tilslutningsvejledning i pdf-format

Bestillingsnumre

spacer