Brugsvand læksikring system WLP-1

Indkøringsfunktion:
Efter forudgående indstilling af ur kan WLP-1 foretage en hel eller delvis indkøring efter det aktuelle forbrugsmønster. Indkøringen kan foretages valgfrit over 1 døgn op til 1 år. Efter tilendebragt indkøringsperiode beregner systemet automatisk under hensyntagen til indkøringens varighed de nødvendige overvågningsparametre hvorefter de indkørte monitorer overgår til overvågningstilstand.

 

Registrering:
WLP-1 logger kontinuerligt systemændringer, hændelser, nøgletal og forbrugskarakteristika til visning i display og via fjernkommunikation.

 

CTS/BMS-tilslutning:
Systemet har udgange for repetition af valgfrit skalerede målerimpulser til CTS/BMS anlæg. Lækalarmer kan videreformidles til CTS/BMS anlæg gennem de potentialfri relæudgange.

 

Alarmtilslutning:
Systemet kan tilkobles CTS/BMS/AIA og ABA anlæg med henblik på forbrugsfaseskift henholdsvis tvangsåbning af afspærringsventil.

 

Specialudførelser

DanTaet sikringssystemer leveres på forlangende i specialudførelser, f.eks. med magnetisk induktive flowmålere eller mekaniske målere i stedet for ultralydsmålere, eller i andre størrelser end de nedenfor anførte.
Systemdiagram WLP-1-Bx-V1

Systemudvidelser

Punktsikring (Opt. V):
WLP-1 kan tilsluttes indtil 8 væskefølere type LS-X til punktsikring af særligt udsatte eller sårbare steder.

Multisikring (Opt. N):
WLP-1 kan tilsluttes op til 4 flowmålere således fire separate installationer kan sikres samtidig.
Herved kan læksikringen sektioneres, f.eks. brugsvand koldt/brandskabe/brugsvand varmt/gråt vand for optimal sikring og komfort. Indhent særskilt dimensionering og tilbud.

Cirkulerende varmt brugsvand
Ved brug af målerforsats BW kan tilsluttes varmtvandsmålere fremløb og cirkulation, hvorved WLP-1 kan overvåge forbruget af varmt vand også hvor måling ved varmtvandsbeholder tilgang ikke er praktisk.

Fjernovervågning type WM
Ved tilslutning af GSM modem kan vandforbruget fjernovervåges med system WM.
Ved tilslutning af en serial device server kan vandforbruget overvåges på lokalt netværk med system WM.
spacer
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
WLP-1-BK2,5-V1 2,5 0,42 4,2 12,2 ¾" x 190 mm ¾" x 80 mm
WLP-1-BK4-V1 4,0 0,93 9,3 13,2 1" x 260 mm 1" x 90 mm
WLP-1-BK6,3-V1 6,3 2,24 22,4 13,3 1" x 260 mm 1¼" x 110 mm
WLP-1-BK10-V1 10 0,65 6,5 39,2 1½" x 300 mm 1½" x 120
WLP-1-BK16-V1 16 1,63 16,3 39,6 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm
WLP-1-BK25-V1 25 0,71 7,1 94 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm
WLP-1-BK40-V1 40 0,6 6,0 163 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm

side 1

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Uddybende beskrivelse af WLP systemer her

Download WLP-1 datablad i pdf-format

Download WLP systembeskrivelse i pdf-format

spacer