Fjernvarme Læksikring system FBU/FXU
Kamstrup

Opbygning

Fjernvarme Læksikring system FBU/FXU betjener sig af værdier for volumenflow fra to ultralyds­målere, som aflæses regelmæssigt via et datasnit fra et Kamstrup MULTICAL®601 eller 602 energiregneværk hvortil flowmålerne er forbundet.

To overvågningsfunktioner benyttes tilsammen med de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet FBU/FXU afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventiler.

Komponentfejl, der meldes via energiregneværkets INFO kode viderebringes af FBU/FXU som systemfejl.


 

systemdiagram FBU/FXU

Logning

Alarm- og hændelseslog

FBU/FXU opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

FBU/FXU opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.

Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

spacer
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Kontraventil
FBU 1,5 3,5 35 2,6 ½" x 110 mm ½" x 77 mm ½" x 48 mm
FXU 2,5 3,1 31 4,5 ¾" x 190 mm ¾" x 77 mm ¾" x 53 mm
spacer

Varianter

Variant -M2 er en komplet nyleverance.
Varianterne -M1 og -M0 benyttes sammen med bestående Kamstrup energimåler.
Det bemærkes at bestående energimåler skal netforsynes for anvendelse sammen med FBU/FXU.

Leveringsomfang FBU/FXU

Variant (suffiks) -M2 -M1 -M0
FBU/FXU kontrolboks 1 1 1
Afspærringsventiler 2 2 2
MULTICAL®602 1 0 0
Flowmålere 2 1 0
Datamodul 1 1 1

side 1

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System FBU/FXU datablad i pdf-format

spacer