Fjernvarme Læksikring system UMS-F

system UMS-F Anvendelse:
 
Bolig- og erhvervsinstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Flowmålere for frem- og returløb
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • UMS-F kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS
Ill.: system UMS-F2,5-MK2
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Lækovervågning:
UMS-F overvåger kontinuerligt differensen imellem frem- og returløbsflow. Dersom volumenflowdifferensen i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens. Denne mekanisme detekterer (dimensionsrelativt) uregelmæssigheder fra sivninger til rørbrud.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System UMS-F yder således optimal driftsikkerhed.

Ventiltest: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af disses tæthed. samtidig hermed kan minimale sivninger i installatioen detekteres. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.
Såfremt installationen indeholder ventilationsvarmeflader udføres ventilmotion med halv lukning fremfor ventiltest, når udetemperaturen er for lav til en sikker afvikling af denne.

Systemfejl:
Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.
Såfremt en intern forsyningsspænding svigter afgives systemfejl alarm. Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system UMS-F afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling. To digitale styreindgange.

Differensflowovervågning:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%qp + 1-2-5-10%qact.
Overvågningen er kontinuerlig.

OptiTight®:
Afvikling: 0-4x/døgn, eller efter styresignal.
Blokerbar med eksternt signal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20W.

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS kan UMS-F sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

Udeføler:
Fravælger OptiTight® tæthedskontrol i koldt vejr, beskytter ikke-frostsikrede varmeflader. I stedet afvikles ventilmotion med halv lukning.

Tømningsventil:
Anvendes i kritiske applikationer til tømning af fjernvarmeinstallation ved lækalarm.

Drifttrykovervågning: (Opt. P)
Installation afspærres ved lavt fjernvarmetryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder.

mere

Retningslinier for udførelse af VVS-installation

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System UMS-F datablad i pdf-format

spacer