Brugsvand med cirkulation

Brugsvand Læksikring System KMP-V-S  

Anvendelse

DanTaet brugsvand læksikring system KMP-V-S har anvendelse i boliginstallationer og sikrer brugsvandsinstallationer med koldt og cirkulerende varmt vand.

KMP-V-S har mulighed for at gennemføre en automatisk indkøring over en periode på 14 dage. I denne indkøringsperiode gemmer KMP-V-S flowdata uden at udføre overvågning. Efter periodens udløb beregner KMP-V-S overvågningsparametre baseret på det observerede forbrug. Afhængigt af indstillingen af de interne jumpere vil en eller flere af disse overvågningsparametre automatisk aktiveres, når indkøringsfasen afsluttes.

I tilfælde af lækage lukker KMP-V-S installationen, udsender synlige og hørbare alarmer samt aktiverer alarmrelæet. Systemfejl rapporteres gennem alarmrelæet, og hvis muligt, med synlige og hørbare signaler. Ventilfejl vises synligt. I perioder med lavt vandforbrug kan alarmen for lækage via alarmrelæet forsinkes indtil fasen er afsluttet.

Opbygning & Logning

KMP-V-S-brugsvandslækagesikringssystemet bruger data fra tre præcise flowmålere til at beregne vandflowet. To overvågningsfunktioner bruger disse data til at detektere lækager og lukker automatisk systemets ventiler for at forhindre skader.

Systemet registrerer og logfører op til 250 hændelser, herunder strømafbrydelser og -genoprettelser, alarmer, fejlmeddelelser, brugerinteraktioner, ændringer i inputsignaler, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Læs vores datablad for teknisk information om produktet