Direkte Fjernvarme

Fjernvarme Læksikring system KMP-F

Anvendelse

DanTaet fjernvarme læksikring system KMP-F har anvendelse i bolig- og erhvervsinstallationer. 

KMP-F overvåger hele tiden forskellen mellem frem- og returløbsflow. Hvis forskellen i flowet i to på hinanden følgende måleperioder på maksimalt 210 sekunder overstiger den indstillede grænse, udløses en lækalarm. Denne mekanisme opdager uregelmæssigheder i flowet, lige fra små sivninger til større rørbrud.

Den patenterede OptiTight® mekanisme kontrollerer dagligt tætningen af afspærringsventilerne ved at styre dem individuelt. Samtidig kan den opdage små sivninger i systemet. Hvis der opdages en sivning, udløses en alarm, og installationen kan lukkes af.

Opbygning & Logning

To overvågningsfunktioner arbejder sammen med målinger af volumenflow for at sikre mod lækager i installationen. Hvis der registreres en lækage, lukker KMP-F systemet ved hjælp af ventilerne.

Hvis der opstår en komponentfejl, som meldes gennem energiregneværkets INFO-kode, videresender KMP-F denne som en systemfejl.

KMP-F gemmer en log over de seneste 250 hændelser. Disse hændelser inkluderer tænd/sluk, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og automatiske nulstillinger, tastetryk, ændringer i styresignaler og sekvensafviklinger.

Læs vores datablad for teknisk information om produktet