Indirekte Fjernvarme / Centralvarme

KMP-C overvågning af påfyldning i lukkede kredse

Anvendelse

DanTaet KMP-C system er et påfyldningssystem af fjernvarme eller kølevandsinstallationer, i lukkede kredse. Der findes tre forskellige driftsmåder til KMP-C systemet

KMP-C-V0 overvåger manuel opfyldning af dit system som foretages på sædvanligvis af ejendommens tekniske personale.
KMP-C-V1 kan udføre halvautomatisk påfyldning af dit system. Dette igangsættes af ejendommens tekniske personale, og kan afsluttes enten manuelt eller automatisk.
KMP-C-V1 kan ligeledes udføre fuldautomatisk påfyldning, som både igangsættes og afsluttes af systemet selv. Til dette er det muligt at afgrænse et tidsrum hvori automatisk påfyldning må igangsættes.

Opbygning & Logning

System KMP-C overvåger påfyldning i lukkede kredse ved hjælp af en tryktransmitter og en DIEHL ultralydsmåler. KMP-C er tilsluttet DanTaet alarm- og energiregistreringssystem AERS®, som gemmer måledata og sender alarmer til vagthavende personale. Drifttrykket overvåges i forhold til seks trykgrænser, og påfyldninger overvåges for omfang og hyppighed.

KMP-C-V0 er en ventilløs model til manuel påfyldning, mens KMP-C-V1 har en motorventil med spring-return, normally-closed aktuator til halv- og fuldautomatiske påfyldninger.

KMP-C-V1 opretholder en log over de seneste 48 hændelser. Disse hændelser inkluderer strømnedbrud og -opstart, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og automatisk nulstilling, tastebetjening og signalskift på styreindgange.

Læs vores datablad for teknisk information om produktet