Kølevand

Kølevand Læksikring system KMP-K 

Anvendelse

Kølevand Læksikring system KMP-K har anvendelse i både erhverv og industri.

Med den inkorporerede, patenterede ALOHA®-mekanisme gør det muligt for luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at udløse falske alarmer eller reducere systemets følsomhed. System KMP-K sikrer dermed optimal driftssikkerhed.

Ligeledes er den patenterede OptiTight®-mekanisme en del af KMP-K, og kan efter behov, en eller flere gange dagligt kontrollere installationens tæthed ved individuelt at styre afspærringsventilerne. Dette gør det muligt at opdage selv meget små sivninger. Hvis der konstateres udsivning, udløses en alarm, og installationen afspærres.

Opbygning & Logning

Kølevand Læksikring system KMP-K bruger volumenflowværdier fra to flowmålere, som konstant aflæses fra et Kamstrup MULTICAL® energimåleværk (modeller 601, 602, 6M2, 603, 6M3, 801, 803 eller 8M3). Systemet overvåger disse værdier for at opdage lækager og afspærrer installationen ved registreret læk ved hjælp af sine ventiler. Komponentfejl rapporteret via energimåleværkets INFO-kode videresendes af KMP-K som systemfejl.

KMP-K opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Disse hændelser omfatter strømnedbrud og -genoprettelse, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og automatisk nulstilling, tastebetjening, signalskift på styreindgange samt sekvensafviklinger.

Læs vores datablad for teknisk information om produktet