Brugsvand

Brugsvand Læksikring System KMP-V-N  

Anvendelse

DanTaet brugsvand læksikring system KMP-V-N har anvendelse i erhverv og industri.

KMP-V-N kan automatisk køre en indkøringsperiode over 14 dage. I denne periode registrerer KMP-V flowdata uden at overvåge systemet. Når de 14 dage er gået, beregner KMP-V overvågningsparametrene baseret på det observerede forbrug. Afhængig af indstillingen af de interne jumpere vil en eller flere af disse overvågningsparametre automatisk blive aktiveret, når indkøringsperioden er slut.

Ved lækfejl afspærrer KMP-V installationen, aktiverer alarmrelæet og udløser synlig og hørbar alarm. Systemfejl meldes via alarmrelæ og alarm, hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt. I lavforbrugsfasen kan lækalarmen forsinkes til fasens afslutning.

Opbygning & Logning

To overvågningsfunktioner bruger de målte værdier for volumenflow til at sikre mod lækager. Hvis der registreres en lækage, lukker KMP-V installationen af ved hjælp af systemets ventil.

KMP-V gemmer en log over de seneste 250 hændelser. Disse hændelser inkluderer strømnedlukning og -opstart, alarm- og fejlmeddelelser, kvitteringer og automatisk nulstilling, tastetryk, signalændringer på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Læs vores datablad for teknisk information om produktet